Governing Body

Shri Prodip Kr Saikia

Mr. Pradip Saikia

President

Dr. Bulbuli Boruah

Dr. Bulbuli Boruah 

Principal & Secretary

Ajanta Neog

Dr. Bulbuli Boruah  

Principal & Secretary(MLA, Cabinet Minister)  Government Representative                                              

vice principal DPB

 

Dr. Deepa Phukan Baruah   

Vice Principal

Dr. Ranjit Kr. Bordoloi

Dr. Ranjit  Bordoloi   

Vice Chancellor’s Nominee

Ms Supriya Hazarika

Mrs. Supriya Hazarika

Vice Chancellor’s Nominee 

Mr. Mohendra Doley1

Mr. Mohendra Doley 

 Teacher Representative

image


Dr. Bipul Kumar Rabha


Teacher Representative 

Bhaskar Khanikar1

Mr. Bhaskar Khanikar

Librarian

Mr. Bitul Dutta

Mr. Bitul Dutta 

Non-Teaching Member

Mr. Nirmal FDutta

Mr. Nirmal Dutta 

Guardian Member

Bornali Dutta


Mrs. Bornali Dutta


Guardian Member